5 กิจกรรมทางกายเพื่อสูงวัยแข็งแรง
  • 21 สิงหาคม 2017
  • 65
  • 0
แน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายทาง แต่สำหรับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวกแล้ว การออกกำลังกา...
อ่านต่อ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว
  • 21 สิงหาคม 2017
  • 78
  • 0
           ผู้สูงอายุ มักมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ...
อ่านต่อ
หลักปฎิบัติ 9 ประการ บันดาลสุขให้ผู้สูงวัย
  • 21 สิงหาคม 2017
  • 65
  • 0
        วัยสูงอายุ แท้จริงเริ่มจากวัยที่อายุ 40 ปีขึ้นไป แต่เรามักเรียกผู้นั้นว่าสูงอายุจริงๆ ก็เมื่...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด